Błogosławiony Krzyżu Chrystusa

Ref. Błogosławiony Krzyżu Chrystusa, aGea
Ty sam byłeś godzien nosić Króla Niebios.
Znaku Bożej męki i triumfu Pana,
Usunąłeś ciemność, przywróciłeś radość.

1. Witaj, Krzyżu święty, witaj, chlubo ziemi, ada aGa
Nadziejo jedyna, która dajesz radość.

2. Znaku odkupienia i ratunku w trwodze,
Na Tobie zawisło życie, życie wszystkich ludzi.

3. Drzewem pokonani, drzewem wyzwoleni,
Sławimy Cię dzisiaj, drzewo życiodajne.

4. Drzewo godne sławy, wielki skarbie świata,
Śpiewamy Ci hymny, pełne uwielbienia.

5. Bogu Ojcu chwała, w Krzyżu Jego Syna,
Duchowi miłości, wspólne uwielbienie.

6. Drzewo triumfalne, niechaj obdarzy ludzi
Pokojem wieczności, łaską i weselem.


Powrót do listy piosenek