Nie lękaj się, mój sługo

Ref. Nie lękaj się, mój sługo, bo Ja ciebie wykupiłem. eCGH7
Wezwałem cię po imieniu, tyś jest Moim na zawsze.
Gdy pójdziesz przez wody, Ja tam będę z tobą,
Gdy pójdziesz przez rzeki, nie zatopią ciebie.

1. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się C
I nie strawi cię płomień, G
Albowiem ja jestem Pan, twój Bóg, C
Święty, twój Zbawca. H7

2. Nie bój się, robaczku, Jakubie,
Nieboraku, Izraelu,
Albowiem Ja, Pan, mówię ci: nie lękaj się,
Przychodzę ci z pomocą.

3. Czyż może niewiasta zapomnieć o dziecku,
Ta, która kocha syna swego łona?
A nawet gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.