Nie bój się

Nie bój się, nie lękaj się, dA dA
Bóg sam wystarczy. /x2 dCFC dA

Zostań tu i ze mną się módl,
Razem czuwajmy. /x2