Nasz Bóg

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, eC GD
Króluje nad nami dziś, eC
Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Gahe