Nadejdzie dzień

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, BFCd
Cała ziemia śpiewa, śpiewa.
Wielka radość na Syjonie,
Król zstępuje z nieba, z nieba.

Nadejdzie dzień, /x4
Zobaczy to, zobaczy to każdy z nas.
Nadejdzie dzień, /x4
Uwielbi Go, uwielbi Go cały świat.