Błogosławione jest imię Twe

Błogosławione jest imię Twe /x2 EHA
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć. Hgicis
Tyś jedynie Panem jest. fisDH
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki! EgisACD
Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem!
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki!
Powstań! Chwal Boga wciąż, EgisA
On Panem wszechświata jest! CEDE


Powrót do listy piosenek