Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, DAeh
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.