Mój Pan, co na krzyżu swoje życie dał

Mój Pan, co na krzyżu swoje życie dał, DeAD (D7)
Z martwych powstał już.
Więc sławię Go,
Bo któż jak On jest godzien chwał? GA7DD7
Więc sławię Go, alleluja, alleluja.