Mój Pan jest dobrym Pasterzem

Ref. Mój Pan jest dobrym Pasterzem, eDCH7
Niczego nie brak mi. eaH7
On bramą jest, prowadzi mnie, aDCH7
Na krzyżu swe życie dał. aH7e

1. Prowadzisz mnie nad wody zdrój, aH7CH7
Twa miłość schronieniem mym. CH7
Chociażbym szedł w ciemności swej, aH7CH7
Tyś ze mną, nie lękam się! aH7

2. Obfitość Twa zastawia stół,
Mych wrogów zawstydzasz dziś.
W strapieniu mym pocieszasz Ty,
Olejkiem namaszczasz mnie.