Miłujcie waszych nieprzyjaciół

1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół G
I módlcie się za tych, którzy was prześladują, a
Tak będziecie synami Ojca waszego,
Który jest w niebie.

Ref. Ponieważ On sprawia, G
Że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. aG
I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. aG

2. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
Cóż za nagrodę mieć będziecie?
Czyż i celnicy tego nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,
Cóż szczególnego czynicie?
Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc święci, jak Bóg jest święty. /x2