Miłość Twa

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, (D)eA Dfish
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. eADD7
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna, eA Dfish
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. eAD