Miłość daje nam Pan

1. Miłość daje nam Pan, On miłością jest sam. eDh
Nie umiemy Panie przyjąć daru Twego. eDh ehe

Ref. Tyś Maryję nam dał, Ona przyjmie w nas dar.
Dziś zapraszam, Matko, Cię do domu mego.

2. Pokój daje nam Pan…

3. Radość daje nam Pan…