Miłosierdzia pragnę

Miłosierdzia pragnę, eGDe
Miłosierdzia łaknę,
Miłosierdzia ożywiającego, Dh eDe
Miłosierdzia Twojego.