Memu Bogu, Królowi

Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, dCad
Teraz, zawsze, na wieki. Amen. dCd

Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.