Maryjo, wołaj we mnie

Maryjo, wołaj we mnie, wołaj, Maryjo, we mnie, a
O miłosierdzie Pana, G
Maryjo, wołaj sama, wołaj za mnie. GE7

Maryjo błagaj we mnie…
Maryjo ufaj we mnie…
Maryjo czekaj we mnie, oczekuj Mario we mnie…
Maryjo dziękuj we mnie…
Maryjo kochaj we mnie… (Tyś miłosierdziem Pana).
Maryjo wołaj we mnie…