Maryjo, weź mnie za rękę

W moim sercu wyrósł krzyż, który życie daje mi, a E
On przyprowadził mnie do Ciebie. E
O Panie, tylko Ty możesz odbudować mój dom. aGC E

Maryjo, weź mnie za rękę, aG
Podprowadź pod Twego Syna, dE
Przyciśnij mnie do drewna, aG
Niech spłynie Krew i mnie oczyści. CE