Błogosław Pana, Izraelu

Ref. Błogosław Pana, Izraelu, GDeD
Chwal Go, wywyższaj na wieki.
Błogosław Pana, Izraelu,
Ze śmierci wydobył cię.

1. Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana. GDe CDe
Chwalcie Go i wywyższajcie, błogosławcie Pana.
Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana.
Chwalcie Go niebiosa, błogosławcie Pana.

2. Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana.
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana.
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana.
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana.

3. Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana.
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana.
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana.
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.

4. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana.
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana.
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana.
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana.

5. Rosy i szrony, błogosławcie Pana.
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana.
Śniegi i lody, błogosławcie Pana.
Dnie oraz noce, błogosławcie Pana.

6. Światło i ciemności, błogosławcie Pana.
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana.
Góry i pagórki, błogosławcie Pana.
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana.

7. Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana.
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana.
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana.
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana.


Powrót do listy piosenek