Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać, CaFG
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. eaFG
My, łaską obdarzeni, Tobie składamy hołd. CaFGC (G)