Laudato Si

Ref. Laudato Si, o mi Signore. /x4 DfisGA

1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś,
Słońce na niebie, księżyc wśród nocy,
Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,
Żywioły wodne, ogień gorący.

2. I siostra, matka, ta nasza ziemia,
Ta, co nas żywi i wychowuje,
Słodkie owoce, kwiaty i zioła,
I szczyty górskie, morskie głębiny.

3. Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,
Trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie,
Bo to jest sensem naszego życia,
Niech ono całe będzie piosenką.