Krzyż jest źródłem

1. Krzyż jest źródłem mego zbawienia. da
Jezus obmył mnie swoją Krwią, gad
On uleczy moje zranienia. da
Krzyż Jezusa nadzieją mą. gadC

Me szaty jaśnieją jak śnieg, F
Obmyła je Baranka Krew. C
Ona gładzi wszelki grzech, gdC
Baranka Krew. d

2. Krzyż jest drogą mego zbawienia,
Każde cierpienie oczyszcza mnie,
Trudność w drodze, upokorzenie,
Błogosławieństwem w Krzyżu jest.

Odważnie więc śpiewam tę pieśń,
Znam drogę, bym wolnym mógł być:
Trzeba umrzeć, aby żyć!
Trzeba życie dać!

3. Krzyż jest znakiem mego zbawienia.
Miłość Boża rozświetla świat,
Tą miłością pragnę świecić,
Swoje życie w ofierze dać.

Chcę milczeć, gdy spotka mnie zło
I w sercu Jezusa się skryć,
Chcę miłością w świecie być,
Chcę miłością być!