Król królów

Król królów, Pan panów. Chwała, alleluja. eH7e
Jezus, Książę pokoju. Chwała, alleluja.