Jezus, najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, Dfis
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. eA7DA7
Emmanuel, Bóg jest z nami, Dfis
Odkupiciel, Słowo Żywota! eA7DD7

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, GefisH
Jedyny Ojca Syn, umiłowany. eA7DD7
Zgładził grzech, Baranek na wieki, GefisH
Królów Król i panów Pan. eA7DD7