Jezus Królem naszym jest

Jezus Królem naszym jest, DAhG
Jezus nasz umiłowany.
O wstań, wstań, Święty Boże nasz.
O wstań, wstań i zajaśniej nad nami.