Jezus jest z nami tu

Jezus jest z nami tu. /x4 AHE (cis)
A Jego moc działa dziś, by namaścić cię,
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.