Jezus daje nam zbawienie

1. Jezus daje nam zbawienie, dCad
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, FCad
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2. W Jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.