Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, ehe
Idąc z Nim nie lękam się, CDG
Bo w moim sercu gości pewność, ahe
Że mój Pan dziś ze mną jest. CDe

1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże, GDCe
Bo byłem daleko od Ciebie, CDGD
Teraz znów Cię odnalazłem, Gha7e
W Twoim ręku jest życie me. Dh CDe

2. Biegnijcie z radością do źródeł, do źródeł Bożego zbawienia,
Każdego dnia chwalcie Pana, Jego Imię wzywajcie wciąż.

3. Ogłoście całemu ludowi wielkie dzieła Bożej miłości
I z radością wspominajcie, jak jest wielki i święty Pan.

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy, niech świat cały pozna Boga,
Trwaj w radości, o Syjonie, gdyż Zbawiciel przy tobie jest.