To nie przypadek

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
(Mk 1, 12-15)

To Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. Nie trafił tam przypadkowo, nie zabłądził. Poszedł, aby przez post, modlitwę, doświadczenie pustki i walki duchowej przygotować się do swojej misji, do głoszenia królestwa Bożego.
Kiedy doświadczasz pustyni i ciężkich zmagań – może to znak, że przed tobą ważne zadania i potrzebujesz czasu oczyszczenia, aby dobrze się do nich przygotować.