Prezenty

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
(Łk 17, 11-19)

Samarytanin wrócił, bo dla niego Dawca był ważniejszy niż dar. Nie był jak dziecko, które otrzymuje nową zabawkę i tylko nią się zachwyca, zapominając nawet, od kogo ją dostało. A jak jest z Tobą? Czy zdajesz sobie sprawę, że relacja z Jezusem jest czymś nieporównanie cenniejszym niż jakikolwiek dar, który możesz od Niego otrzymać?