Poświęcenie kościoła – relacja

W sobotę, 21 września odbyło się poświęcenia naszego kościoła (zwane dawniej konsekracją). To uroczysty akt oddania świątyni Bogu do wyłącznego użytku sakralnego. Jest on zwieńczeniem wieloletniego trudu budowy i wyposażania świątyni, a także tworzenia duchowego kościoła – wspólnoty parafialnej.

Obrzędu poświęcenia dokonał JE bp Romuald Kamiński w czasie Mszy świętej, w której uczestniczyli kapłani posługujący dotąd w naszej parafii i przedstawiciele duchowieństwa z dekanatu tarchomińskiego oraz licznie zgromadzeni parafianie.

W homilii ksiądz biskup przypomniał, że to właśnie kościół jest dla nas bezpiecznym domem, w którym Bóg chce nam dać wytchnienie od wszelkich trudów, cierpień i lęków, zgodnie ze słowami Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe krzyżyki (wg wzoru krzyża San Damiano) i obrazki, a po Mszy świętej mogli wziąć udział we wspólnym posiłku przygotowanym na terenie kościoła.

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz, uroczyście wielbimy Twoje Imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów.

Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił Krwią swoją, aby był Jego Oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego.

Kościół święty, jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą Krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa niebieskiego. Kościół szczęśliwy, jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stoi na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały, jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło Baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych.

Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej Ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni dokoła ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony ze śpiewem Aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.