PLAN KOLĘDY 2023-2024

Plan wg ulic na dole strony

Poniedziałek – 4. XII. – ul. Pajdaka 5
Wtorek – 5. XII. – ul. Pajdaka 8
Środa – 6. XII. – ul. Pajdaka 10, 10A
Czwartek – 7. XII. – ul. Stefanika 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10
Piątek- 8.XII. – Niepokalane Poczęcie NMP
Sobota -9. XII. – ul. Pajdaka 7

Czwartek – 14. XII. – ul. Stefanika 10A, 10B, 12, 12A, 12B
Piątek – 15. XII. – ul. Stefanika 14, 14A, 14B, 14C, Strumykowa 15
Sobota – 16. XII. – ul. Książkowa 7E, 9A

Poniedziałek – 18. XII – ul. Książkowa 7, 7A
Wtorek – 19. XII. – ul. Książkowa 7B, 7C, 7D
Środa – 20. XII. – ul. Książkowa 9B, 9D
Czwartek – 21. XII. – ul. Książkowa 9G
Piątek – 22. XII. – ul. . Książkowa 9F
Sobota – 23. XII. – ul. Książkowa 44, 46, 48, 50, ul. Topolowa, Książkowa, Zagaje – domy jednorodzinne

Środa – 27. XII. – ul. Książkowa 9, 9E
Czwartek – 28. XII. – ul. Książkowa 10, 16
Piątek – 29. XII. – ul. Oczary 9

Wtorek – 2. I. – ul. Książkowa 52,53, 54, 56
Środa – 3. I. – ul. Pasłęcka 8E, 8F, 10E
Czwartek – 4. I. – ul. Pasłęcka 10B, 10C, 10D
Piątek – 5. I. – I Piątek miesiąca
Sobota – 6. I –  Uroczystość Trzech Króli

Poniedziałek – 8. I. – ul. Pasłęcka 12B, 12C, 12D
Wtorek – 9. I. – ul. Pasłęcka 12E, 12F, 14D
Środa – 10. I. – ul.Pasłęcka 14C, 14F, 16D
Czwartek – 11. I. – ul. Ordonówny 19-19E
Piątek – 12. I. – ul. Ordonówny 19F, 19G, 21-21B
Sobota – 13. I. ul. Pasłęcka 14E, 16C oraz  domy jednorodzinne

Poniedziałek – 15. I. – ul. Wyrzykowskiego 1
Wtorek – 16. I. – ul. Wyrzykowskiego 3
Środa – 17. I. – ul. Wyrzykowskiego 3A
Czwartek – 18. I. – ul. Wyrzykowskiego 5
Piątek – 19. I. – Wyrzykowskiego 5A
Sobota -20. I. – ul. Topolowa 30

Wg ulic


Książkowa 7, 7A – Poniedziałek – 18. XII
Książkowa 7B, 7C, 7D – Wtorek – 19. XII
Książkowa 7E, 9A – Sobota – 16. XII
Książkowa 9, 9E – Środa – 27. XII
Książkowa 9B, 9D – Środa – 20. XII
Książkowa 9F – Piątek – 22. XII
Książkowa 9G – Czwartek – 21. XII
Książkowa 10, 16 – Czwartek – 28. XII
Książkowa 44, 46, 48, 50 – Sobota – 23. XII
Książkowa 52, 53, 54, 56 – Wtorek – 2. I
Książkowa domy jednorodzinne – Sobota – 23. XII

Oczary 9 – Piątek – 29. XII

Ordonówny 19-19E – Czwartek – 11. I
Ordonówny 19F, 19G, 21-21B – Piątek – 12. I

Pajdaka 5 – Poniedziałek – 4. XII
Pajdaka 7 – Sobota – 9. XII
Pajdaka 8 – Wtorek – 5. XII
Pajdaka 10, 10A – Środa – 6. XII

Pasłęcka 8E, 8F, 10E – Środa – 3. I
Pasłęcka 10B, 10C, 10D – Czwartek – 4. I
Pasłęcka 12B, 12C, 12D- Poniedziałek – 8. I
Pasłęcka 12E, 12F, 14D- Wtorek – 9. I
Pasłęcka 14C, 14F, 16D- Środa – 10. I
Pasłęcka 14E, 16C – Sobota – 13. I
Pasłęcka domy jednorodzinne- Sobota – 13. I

Stefanika 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10 – Czwartek – 7. XII
Stefanika 10A, 10B, 12, 12A, 12B – Czwartek – 14. XII
Stefanika 14, 14A, 14B, 14C – Piątek – 15. XII

Strumykowa 15 – Piątek – 15. XII

Topolowa 30 – Sobota -20. I.
Topolowa domy jednorodzinne – Sobota – 23. XII

Wyrzykowskiego 1 – Poniedziałek – 15. I
Wyrzykowskiego 3 – Wtorek – 16. I
Wyrzykowskiego 3A – Środa – 17. I
Wyrzykowskiego 5 – Czwartek – 18. I
Wyrzykowskiego 5A -Piątek – 19. I

Zagaje domy jednorodzinne – Sobota – 23. XII