Msze święte on-line

Po zniesieniu ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć we Mszy świętej w kościele, nie będziemy już transmitować Mszy świętych.

yt

Korzystając z transmisji Mszy świętych pamiętajmy, że nie może to być tylko obejrzenie Mszy. Przyjmujemy wtedy postawę modlitwy, ze czcią słuchamy Słowa Bożego i trwamy w duchowej łączności z miejscem, gdzie sprawowana jest liturgia.

Osoby, które są w stanie łaski uświęcającej, mogą połączyć taką formę przeżycia Mszy z przyjęciem Komunii duchowej.