List Pani Iwony – naszej organistki

Drodzy Parafianie.

Zapadła decyzja o budowie organów piszczałkowych w naszej świątyni. Została wybrana firma organmistrzowska, która zdeklarowała się stworzyć dla naszej parafii indywidualny projekt organów. Będzie to słowacka firma Dielna Bies, która całkiem niedawno wybudowała piękny instrument w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie – Aninie. Szczegółowy projekt i wizualizację prospektu organowego poznamy w marcu/kwietniu 2022 roku. Termin realizacji projektu planowany jest na koniec 2024 roku. Przybliżony koszt budowy organów wyniesie około 1 milion trzysta tysięcy złotych.

Z pewnością każdemu z nas nasuwa się pytanie czy i dlaczego warto sobie na taki instrument pozwolić. Czy nie byłoby lepiej pozostać przy organach elektronicznych, które w tej chwili znajdują się w naszej świątyni?

Jest kilka ważnych argumentów, które jasno dowodzą, że wspólnota parafialna powinna dążyć do kultywowania tradycji muzyki organowej w kościele, która trwa od wieków.

Instrukcja Episkopatu Polski określa: „organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tzw. organy elektronowe dopuszcza się do użytku jako instrument tymczasowy”.

W konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II czytamy natomiast w punkcie 120: „W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej”.

Nawet najlepszy instrument elektroniczny nie jest w stanie dorównać brzmieniu prawdziwych organów piszczałkowych, nie wspominając już nawet o architektonicznym znaczeniu tego instrumentu, który od wieków stał się nieodłączną częścią wystroju kościoła.

Nie ma dwóch takich samych organów. Każde wkomponowane są w architekturę kościoła i stanowią jego nieodłączną część. Ich rozmiar uzależniony jest od wnętrza kościoła i jego akustyki. Każdy rejestr organowy na który składa się rząd piszczałek otrzymuje swoje własne, unikatowe brzmienie  dostosowane do akustyki kościoła. W organach elektronicznych natomiast dźwięk wygenerowany jest sztucznie z głośników co ma stwarzać złudzenie obecności w świątyni organów piszczałkowych.

Tylko czy w kościele powinniśmy pozwalać sobie na stwarzanie pozorów i sztuczności?

Jak do tej pory udało nam się zadbać o piękny wystrój naszej świątyni na Chwałę Pana. Każdy element wystroju został dobrany starannie z poszanowaniem tradycji i estetyki. Mam ogromną nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się dokończyć to wspaniałe dzieło, które po nas pozostanie dla przyszłych pokoleń.

Prawdziwy instrument da nam możliwość organizowania koncertów i festiwali muzyki organowej i kameralnej. Na takich koncertach będziemy mogli usłyszeć dzieła wielkich mistrzów w wykonaniu wybitnych organistów z całego świata. Tego typu wydarzenia przyczynią się do wzbogacenia życia muzycznego naszej dzielnicy, miasta i kraju.

Zachęcam do włączenia się w to ogromne przedsięwzięcie jakim jest budowa organów.

Wraz z księdzem proboszczem zapraszamy wszystkich chętnych Parafian do stworzenia Parafialnego Komitetu Budowy Organów, który będzie skupiał ludzi o różnych kwalifikacjach zawodowych co pomoże w organizacji różnego rodzaju akcji mających na celu zbieranie środków na rzecz budowy organów. Osoby zainteresowane powstaniem i działalnością Komitetu zapraszamy do kontaktu z Księdzem Proboszczem i Organistką.