Jezus zaczyna działać

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
(Mk 1, 7-11)

Do tej pory Jezus prowadził „życie ukryte” – zwyczajne, w swoim domu w Nazarecie. Od chrztu rozpoczyna publiczną działalność. Będzie głosił Ewangelię, gromadził uczniów, czynił cuda. Słowem: wypełniał swoje zadanie. W naszym życiu też powinien być czas na „życie ukryte” – w ciszy, z samym sobą i z Bogiem. Wtedy można się wsłuchiwać w głos: „ty jesteś moim synem umiłowanym”. Ale przychodzi też czas, kiedy trzeba stanąć przed światem i zrobić to, co do nas należy. Zacząć działać.