Czym są ŚDM?

sdmlogo

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych ludzi z papieżem
odbywające się co kilka lat w różnych miejscach świata.
Zainicjował je św. Jan Paweł II w 1985 roku.

 

Znacznie więcej dowiesz się na:
sdm-www