Bez dyskusji

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
(Mk 1, 21-28)

Jezus nie dyskutuje ze złym duchem. Mówi krótko: „Milcz i wyjdź z niego”. A jaka jest twoja postawa wobec grzechów i pokus? Czy nie wchodzisz w dialog ze złem, szukając usprawiedliwień, wytłumaczeń, balansując na krawędzi? Czy nie mówisz sobie: „tylko tym razem”, „tylko trochę”, „normalnie to nie, ale w tej sytuacji…”?