Zabulon i Neftali

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
(Mt 4, 12-17)

Jezus osiadł na pograniczu Zabulona i Neftalego. Imię Zabulon oznacza po hebrajsku „podarunek”, a Neftali – „toczyłem walkę”. Obecność Jezusa w twoim życiu to dar, On przychodzi za darmo, nie dlatego, że zasłużyłeś. Ale Jego obecność jest też wezwaniem do walki, bo wokół siebie i w sobie masz wielu wrogów, którzy będą buntować się przeciwko Jego obecności, nauce i władzy. Tę walkę toczycie razem, ramię w ramię, ty i Jezus.