Śpiewnik

Śpiewnik

A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Z

ADWENTOWE • KOLĘDY • WIELKOPOSTNE • WIELKANOCNE • MODLITEWNEDO DUCHA ŚWIĘTEGO • MARYJNE • NA ROZRUSZANIE • DLA DZIECI

1. Abba, Ojcze
2. Albowiem tak Bóg umiłował świat
3. Alleluja, amen, amen
4. Alleluja, chwalcie Pana
5. Alleluja, niech zabrzmi chwała
6. Amen, amen
7. Aniele Boży

8. Barka
9. Baruch haszszem
10. Bądź Królową moich czystych myśli
11. Będę śpiewał Tobie, mocy moja
12. Biada
13. Błogosław Pana, Izraelu
14. Błogosławieni miłosierni
15. Błogosławione jest imię Twe
16. Błogosławiony krzyżu
17. Bo góry mogą ustąpić
18. Bo jak śmierć potężna jest miłość
19. Boże, jesteś moim Bogiem
20. Boże mój, gdzie jesteś?
21. Boże, mój Boże, dlaczego?
22. Boże, mój Boże, szukam Ciebie
23. Boże, twa łaska
24. Bóg dał czas na nadzieję
25. Bóg jest miłością

26. Chcę być Twoim ziarnem
27. Chcę do Ciebie podobnym być
28. Chcę przestąpić Jego próg
29. Chcę trwać przed Tobą
30. Chcę tylko, byś był
31. Chcę wywyższać imię Twe
32. Chlebie najcichszy
33. Choćby góry ustąpiły
34. Chodźcie, zawróćmy do Pana
35. Chrystus Pan karmi nas
36. Chrystus Wodzem
37. Chwalcie Pana niebios
38. Chwalcie Pana, narody
39. Chwalę Ciebie, Panie
40. Chwalę Cię, błogosławię Cię
41. Chwalić chcę mego Pana
42. Chwała Bogu Ojcu
43. Ci, którzy Jahwe ufają
44. Ciągle zaczynam od nowa
45. Cichy zapada zmrok
46. Cieszcie się, weselcie się
47. Czekam na ciebie, dobry Boże
48. Czekam na ciebie, Jezu mój mały

49. Daj mi pić
50. Dotknij, Panie
51. Drzewo krzyża
52. Duchu Pocieszycielu
53. Duchu Święty, do nas przyjdź
54. Duchu Święty, duszo mej duszy
55. Duchu Święty, przyjdź
56. Duchu Święty, przyjdź, niech wiara zagości
57. Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas
58. Dzielmy się wiarą jak chlebem
59. Dzięki, Jezu
60. Dziękować ci, Maryjo, chcę
61. Dziękuję, Jezu, Ci
62. Dziękuję, Mario, Tobie

63. Eli lema sabachthani

64. Gdy klęczę przed Tobą
65. Gdyby wiara twa
66. Gdzie mamy znaleźć naszą przystań
67. Getsemani
68. Godzien, o godzien
69. Golgoto
70. Góry do góry
71. Gromadzisz nas

72. Hava nagila
73. Hosanna, alleluja
74. Hosanna na niebiosach
75. Hymn wielkanocny

76. I rzekł Pan: Stało się
77. Idzie mój Pan

78. Jak cię zrozumieć, tajemnico?
79. Jak łania
80. Jak mi dobrze
81. Jak ożywczy deszcz
82. Jak Zacheusz
83. Jeden jest tylko Pan
84. Jedynie w Bogu
85. Jedynie z Tobą
86. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
87. Jest jedno imię
88. Jest na świecie miłość
89. Jestem kochany z moim grzechem
90. Jesteś blisko mnie
91. Jesteś Królem
92. Jesteś radością
93. Jesteś tu, choć skryłeś się
94. Jesteś, Panie, winnym krzewem
95. Jesteśmy piękni
96. Jeszcze się kiedyś rozsmucę
97. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
98. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie
99. Jezu, Tyś jest
100. Jezu, źródło
101. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
102. Jezus Chrystus moim Panem jest
103. Jezus daje nam zbawienie
104. Jezus jest naszą siłą
105. Jezus jest z nami tu
106. Jezus Królem naszym jest
107. Jezus zwyciężył
108. Jezus, najwyższe imię
109. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

110. Kamień, którego nie chciałeś
111. Każdy wschód słońca
112. Kiedy ci smutno
113. Kiedy wreszcie wyruszysz w drogę
114. Kiedy wszyscy odejdą
115. Kimże jest ta?
116. Kroków naszych
117. Król królów
118. Krzyż jest źródłem
119. Krzyżu Chrystusa
120. Którzy ufają Panu

121. Laudato Si
122. Lud twój, Panie
123. Łaską jesteśmy zbawieni

124. Macie oczy, a nie widzicie
125. Magnificat
126. Marana Tha
127. Maryjo, Matko mojego wezwania
128. Maryjo, Pani Aniołów
129. Maryjo, śliczna Pani
130. Maryjo, weź mnie za rękę
131. Maryjo, wołaj we mnie
132. Memu Bogu, Królowi
133. Miałem Pana zawsze przed oczami
134. Miłosierdzia pragnę
135. Miłość daje nam Pan
136. Miłość Twa
137. Miłość ukrzyżowana
138. Miłujcie waszych nieprzyjaciół
139. Miriam
140. Misericordias Domini
141. Moje dziecko, spójrz
142. Może daleko
143. Mój grzech dziś leży u mych stóp
144. Mój Mistrzu
145. Mój Pan jest dobrym Pasterzem
146. Mój Pan, co na krzyżu życie dał
147. Mój Zbawiciel
148. Mów do mnie, Panie
149. Mrok ogarnął całą ziemię

150. Na drugi brzeg
151. Na golgocie stoi krzyż
152. Na krzyżu poślubił mnie Pan
153. Na nowo stwarzaj mnie
154. Nadejdzie dzień
155. Nad Jordanem
156. Nadzieją moją jest Pan
157. Nasz Bóg
158. Nie bój się
159. Nie lękaj się, mój sługo
160. Nie ma Cię
161. Nie ma problemu
162. Nie mam nic
163. Nie mam nic, co Ci pragnę dać
164. Nie mądrość świata tego
165. Nie potrafię już zaufać
166. Nie ukochałem mego krzyża
167. Nie umiem dziękować Ci, Panie
168. Nie w tym pierwsza chwała Panu
169. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie
170. Niech oblicze Twe
171. Niech Twój Święty Duch
172. Niechaj zstąpi Duch Twój
173. Niegodny
174. Nocą Ogród Oliwny

175. O cuda, cuda
176. O Jahwe, Boże ojców moich
177. O Jezu, Boże utajony
178. O Jezu, cichy i pokorny
179. O Mario, czemu pobladłaś
180. O mój najsłodszy Jezu
181. O Panie, jam Twój sługa
182. O Panie, szukasz dzieci Twych
183. O Panie, Ty nam dajesz
184. O piękności niestworzona
185. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
186. O wychwalajcie
187. Oblubieniec
188. Oczarowałaś me serce
189. Oczekuję cię, Jezu
190. Ofiaruję
191. Ogniu, zstąp
192. Ojcze, daj mi Ducha
193. Ojcze, w Twoje ręce
194. On jest dobrym Pasterzem
195. Oświeć me serce
196. Oto ja, poślij mnie
197. Oto jest dzień
198. Oto jestem
199. Oto nadeszła pora
200. Oto są baranki młode
201. Oto stoję u drzwi i kołaczę
202. Otwórzcie bramy

203. Pan jest mocą
204. Pan jest Pasterzem moim
205. Pan króluje, wesel się ziemio
206. Pan mnie strzeże
207. Pan wieczernik przygotował
208. Pan zmartwychwstał
209. Panie dobry jak chleb
210. Panie, daj mi łaskę wiernej modlitwy
211. Panie, daj mi twej wody
212. Panie, mnie nad strumień prowadź
213. Panie, moje serce małe jest
214. Panie, ogień pal
215. Panie, pozostań
216. Panie, przepasz mnie
217. Panie, spraw, by me serce
218. Panie, Ty znasz moje imię
219. Panie, wielbić imię Twoje chcę
220. Panu naszemu pieśni grajcie
221. Pieśń Słoneczna
222. Podnieś mnie, Jezu
223. Pokorna Służebnico Pana
224. Popatrz, żyję w niegodny sposób
225. Posłuchaj, ludu
226. Powiedz ludziom
227. Powietrzem moim jest
228. Pozwól mi przyjść do Ciebie
229. Prawda jedyna
230. Przeogromna ziemio
231. Przybądź, Duchu Święty
232. Przybądź, Płomieniu
233. Przybądźcie tu z najdalszych stron
234. Przyjaciela mam
235. Przyjacielu
236. Przyjdź, Duchu Kościoła
237. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę
238. Przyjdź, Jezu, przyjdź
239. Przytul mnie do swoich ran

240. Rabbuni
241. Ratuj, Panie
242. Regina cæli
243. Rozpięty
244. Ruah
245. Ruszaj, ruszaj

246. Sandały
247. Schowaj mnie
248. Sercem kocham Jezusa
249. Shaba balua
250. Sieje je
251. Skoro, Panie, dałeś mi ten lud
252. Słowa Twych ust
253. Spotkał mnie dziś Pan
254. Stoję dziś
255. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
256. Szukajcie wpierw
257. Szukałem ciebie, Panie, wciąż
258. Śpiewaj alleluja
259. Święta Panno nad pannami
260. Święte imię Jezus
261. Święty Pan
262. Święty, święty uśmiechnięty

263. Tak mnie skrusz
264. Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem
265. Teraz, o Panie
266. To mój Pan
267. To przykazanie ja dziś daję wam
268. Tobie chór aniołów
269. Twój krzyż
270. Ty, co tak dobrze znasz nicość
271. Ty dasz mi pokój serca
272. Ty tylko mnie poprowadź
273. Ty wskazałeś drogę do miłości
274. Tylko w Nim jest zbawienie me
275. Tyś jak skała

276. U Pana dziś
277. Ubi caritas
278. Ukaż mi, Panie, swą twarz
279. Uśmiechnij się
280. Uwielbiajcie Pana
281. Uwielbiajmy Pana
282. Uwielbiam Cię
283. Uwielbiam Cię, Trójco
284. Uwielbiam imię Twoje, Panie

285. W ciszy szukam słów
286. W kruszynie chleba
287. W lekkim powiewie
288. W moim sercu mieszka Król
289. W Tobie jest światło
290. Wejdźmy do Jego bram
291. Widzę nowe niebo
292. Widzisz każdy nasz krok
293. Widzisz, Panie
294. Wielbić Pana chcę
295. Wierzę, jesteś
296. Wierzę w Ciebie, Panie
297. Witaj, Jezu na krzyżu udręczony
298. Witaj, Panie
299. Wspaniały Dawco miłości
300. Wstanę, po mieście chodzić będę
301. Wszystkie moje źródła
302. Wszystko mogę w Tym – On dobrocią
303. Wszystko mogę w Tym – Jezus
304. Wszystko Tobie oddać pragnę
305. Wyciągam do Ciebie ręce swe
306. Wyciągnij ręce
307. Wykrzykujcie Bogu
308. Wykrzykujcie na cześć Pana
309. Wysłuchajcie Mego głosu
310. Wzywam cię, Duchu, przyjdź
311. Yezu azali awa

312. Z dawna Polski Tyś Królową
313. Z głębokości wołam
314. Z pamiętnika apostoła
315. Z pokorą stań
316. Zaufałem, zaufałem Panu
317. Zaufały moje ręce i palce
318. Zawierzyłeś, Panie, mnie
319. Zbawienie przyszło przez krzyż
320. Zbliżam się w pokorze
321. Zbuduj, Ojcze nasz
322. Zbytnie troski
323. Ziemia
324. Zjednoczeni w Duchu
325. Zmartwychwstał Pan
326. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
327. Zmartwychwstały Pan
328. Zmiłuj się nade mną, Boże
329. Znalazłeś mnie, Panie
330. Znów chcesz do mnie przyjść
331. Zobaczcie, jak wielką miłość
332. Żyć w społeczności z Tobą

KOLĘDY
333. Ach, ubogi żłobie
334. Anioł pasterzom mówił
335. Bóg się rodzi
336. Cicha noc
337. Do szopy, hej pasterze
338. Dzisiaj w Betlejem
339. Gdy się Chrystus rodzi
340. Gdy śliczna Panna
341. Jezus malusieńki
342. Lulajże, Jezuniu
343. Mędrcy świata
344. Narodził się nam Zbawiciel
345. Nie było miejsca dla Ciebie
346. O gwiazdo betlejemska
347. Oj maluśki, maluśki
348. Pójdźmy wszyscy do stajenki
349. Przybieżeli do Betlejem
350. Tryumfy Króla niebieskiego
351. W żłobie leży
352. Wśród nocnej ciszy
353. Z narodzenia Pana

ADWENTOWE
47. Czekam na ciebie, dobry Boże
48. Czekam na ciebie, Jezu mój mały
108. Jezus, najwyższe imię
126. Marana Tha
155. Nad Jordanem
169. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie
179. O Mario, czemu pobladłaś
202. Otwórzcie bramy
238. Przyjdź, Jezu, przyjdź

WIELKOPOSTNE
16. Błogosławiony krzyżu
20. Boże mój, gdzie jesteś?
21. Boże, mój Boże, dlaczego?
44. Ciągle zaczynam od nowa
51. Drzewo krzyża
63. Eli lema sabachthani
67. Getsemani
69. Golgoto
89. Jestem kochany z moim grzechem
97. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
98. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie
118. Krzyż jest źródłem
119. Krzyżu Chrystusa
130. Maryjo, weź mnie za rękę
142. Może daleko
144. Mój Mistrzu
149. Mrok ogarnął całą ziemię
151. Na golgocie stoi krzyż
160. Nie ma Cię
161. Nie ma problemu
166. Nie ukochałem mego krzyża
174. Nocą Ogród Oliwny
192. Ojcze, daj mi Ducha
193. Ojcze, w Twoje ręce
222. Podnieś mnie, Jezu
224. Popatrz, żyję w niegodny sposób
225. Posłuchaj, ludu
226. Powiedz ludziom
229. Prawda jedyna
232. Przybądź, Płomieniu
239. Przytul mnie do swoich ran
240. Rabbuni
243. Rozpięty
255. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
269. Twój krzyż
293. Widzisz, Panie
297. Witaj, Jezu na krzyżu udręczony
309. Wysłuchajcie Mego głosu
316. Zaufałem, zaufałem Panu
317. Zaufały moje ręce i palce
319. Zbawienie przyszło przez krzyż
328. Zmiłuj się nade mną, Boże

WIELKANOCNE
3. Alleluja, amen, amen
5. Alleluja, niech zabrzmi chwała
59. Dzięki, Jezu
75. Hymn wielkanocny
107. Jezus zwyciężył
143. Mój grzech dziś leży u mych stóp
146. Mój Pan, co na krzyżu życie dał
152. Na krzyżu poślubił mnie Pan
197. Oto jest dzień
200. Oto są baranki młode
208. Pan zmartwychwstał
242. Regina cæli
258. Śpiewaj alleluja
268. Tobie chór aniołów
325. Zmartwychwstał Pan
326. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
327. Zmartwychwstały Pan

MODLITEWNO-ADORACYJNE
2. Albowiem tak Bóg umiłował świat
6. Amen, amen
9. Baruch haszszem
11. Będę śpiewał Tobie, mocy moja
22. Boże, mój Boże, szukam Ciebie
23. Boże, twa łaska
29. Chcę trwać przed Tobą
30. Chcę tylko, byś był
32. Chlebie najcichszy
33. Choćby góry ustąpiły
39. Chwalę Ciebie, Panie
42. Chwała Bogu Ojcu
50. Dotknij, Panie
68. Godzien, o godzien
79. Jak łania
91. Jesteś Królem
99. Jezu, Tyś jest
100. Jezu, źródło
105. Jezus jest z nami tu
106. Jezus Królem naszym jest
123. Łaską jesteśmy zbawieni
132. Memu Bogu, Królowi
136. Miłość Twa
140. Misericordias Domini
148. Mów do mnie, Panie
157. Nasz Bóg
158. Nie bój się
178. O Jezu, cichy i pokorny
203. Pan jest mocą
220. Panu naszemu pieśni grajcie
227. Powietrzem moim jest
234. Przyjaciela mam
247. Schowaj mnie
254. Stoję dziś
258. Śpiewaj alleluja
261. Święty Pan
266. To mój Pan
268. Tobie chór aniołów
271. Ty dasz mi pokój serca
274. Tylko w Nim jest zbawienie me
276. U Pana dziś
277. Ubi caritas
278. Ukaż mi, Panie, swą twarz
280. Uwielbiajcie Pana
282. Uwielbiam Cię
285. W ciszy szukam słów
287. W lekkim powiewie
289. W Tobie jest światło
294. Wielbić Pana chcę
296. Wierzę w Ciebie, Panie
298. Witaj, Panie
302. Wszystko mogę w Tym – On dobrocią
303. Wszystko mogę w Tym – Jezus
305. Wyciągam do Ciebie ręce swe
315. Z pokorą stań
316. Zaufałem, zaufałem Panu

DO DUCHA ŚWIĘTEGO
52. Duchu Pocieszycielu
53. Duchu Święty, do nas przyjdź
54. Duchu Święty, duszo mej duszy
55. Duchu Święty, przyjdź
56. Duchu Święty, przyjdź, niech wiara zagości
57. Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas
81. Jak ożywczy deszcz
153. Na nowo stwarzaj mnie
171. Niech Twój Święty Duch
172. Niechaj zstąpi Duch Twój
185. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
191. Ogniu, zstąp
231. Przybądź, Duchu Święty
232. Przybądź, Płomieniu
236. Przyjdź, Duchu Kościoła
237. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę
244. Ruah
269. Twój krzyż
310. Wzywam cię, Duchu, przyjdź
324. Zjednoczeni w Duchu

MARYJNE
10. Bądź Królową moich czystych myśli
60. Dziękować ci, Maryjo, chcę
61. Dziękuję, Jezu, Ci
62. Dziękuję, Mario, Tobie
64. Gdy klęczę przed Tobą
87. Jest jedno imię
88. Jest na świecie miłość
97. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
112. Kiedy ci smutno
125. Magnificat
127. Maryjo, Matko mojego wezwania
128. Maryjo, Pani Aniołów
129. Maryjo, śliczna Pani
130. Maryjo, weź mnie za rękę
131. Maryjo, wołaj we mnie
135. Miłość daje nam Pan
139. Miriam
141. Moje dziecko, spójrz
163. Nie mam nic, co Ci pragnę dać
179. O Mario, czemu pobladłaś
223. Pokorna Służebnico Pana
228. Pozwól mi przyjść do Ciebie
259. Święta Panno nad pannami
295. Wierzę, jesteś
312. Z dawna Polski Tyś Królową
318. Zawierzyłeś, Panie, mnie
330. Znów chcesz do mnie przyjść

NA ROZRUSZANIE
3. Alleluja, amen, amen
5. Alleluja, niech zabrzmi chwała
17. Bo góry mogą ustąpić
37. Chwalcie Pana niebios
38. Chwalcie Pana, narody
65. Gdyby wiara twa
70. Góry do góry
76. I rzekł Pan: Stało się
85. Jedynie z Tobą
104. Jezus jest naszą siłą
154. Nadejdzie dzień
164. Nie mądrość świata tego
194. On jest dobrym Pasterzem
204. Pan jest Pasterzem moim
206. Pan mnie strzeże
249. Shaba balua
307. Wykrzykujcie Bogu
308. Wykrzykujcie na cześć Pana
314. Z pamiętnika apostoła
323. Ziemia

DLA DZIECI
3. Alleluja, amen, amen
7. Aniele Boży
8. Barka
17. Bo góry mogą ustąpić
28. Chcę przestąpić Jego próg
39. Chwalę Ciebie, Panie
50. Dotknij, Panie
58. Dzielmy się wiarą jak chlebem
59. Dzięki, Jezu
65. Gdyby wiara twa
70. Góry do góry
73. Hosanna, alleluja
77. Idzie mój Pan
80. Jak mi dobrze
82. Jak Zacheusz
91. Jesteś Królem
92. Jesteś radością
94. Jesteś, Panie, winnym krzewem
102. Jezus Chrystus moim Panem jest
103. Jezus daje nam zbawienie
106. Jezus Królem naszym jest
107. Jezus zwyciężył
108. Jezus, najwyższe imię
117. Król królów
121. Laudato Si
147. Mój Zbawiciel
150. Na drugi brzeg
162. Nie mam nic
175. O cuda, cuda
190. Ofiaruję
197. Oto jest dzień
204. Pan jest Pasterzem moim
245. Ruszaj, ruszaj
246. Sandały
248. Sercem kocham Jezusa
250. Sieje je
253. Spotkał mnie dziś Pan
261. Święty Pan
262. Święty, święty uśmiechnięty
275. Tyś jak skała
284. Uwielbiam imię Twoje, Panie
286. W kruszynie chleba
288. W moim sercu mieszka Król
290. Wejdźmy do Jego bram
299. Wspaniały Dawco miłości
314. Z pamiętnika apostoła
323. Ziemia

Śpiewnik - pobierz