Małżeństwo

malzenstwo

. . . oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
(Obrzędy sakramentu małżeństwa)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6)

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1603)

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)


CO TO JEST ŚLUB KONKORDATOWY?

Przed podpisaniem konkordatu (umowy między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską) zawierało się oddzielnie sakrament małżeństwa i związek cywilny. Teraz jest jeden ślub – w kościele, który jest jednocześnie sakramentem i związkiem cywilnym. To właśnie ślub konkordatowy.


FORMALNOŚCI

 1. Termin ślubu trzeba zarezerwować w kancelarii parafialnej (lub w zakrystii po dowolnej Mszy świętej), najlepiej z dużym wyprzedzeniem. Zwyczajnym miejscem zawierania małżeństwa jest parafia (zamieszkania!) zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego.
 2. Należy zaplanować udział w kursie przedmałżeńskim, który trwa kilka tygodni (patrz niżej).
 3. Kilka miesięcy (nie więcej niż pół roku) przed ślubem należy udać się do urzędu stanu cywilnego i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Ten dokument jest ważny przez sześć miesięcy.
 4. W terminie pomiędzy 6 a 3 miesiące przed ślubem narzeczeni umawiają się (np. telefonicznie) na wizytę w kancelarii parafialnej i spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Są do tego potrzebne następujące dokumenty:
  – zaświadczenie z USC,
  – świadectwa chrztu i bierzmowania,
  Uwaga! Zazwyczaj informacja o bierzmowaniu jest odnotowana w akcie chrztu, nawet jeśli bierzmowanie odbyło się w innej parafii. Tylko jeśli nie ma takiej adnotacji w akcie chrztu, potrzebne jest oddzielne świadectwo bierzmowania.
  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  – dowody osobiste.
 5. Po sporządzeniu protokołu następuje wpisanie narzeczonych do księgi zapowiedzi przedślubnych. Te zapowiedzi zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższe dwie niedziele. Ksiądz wydaje także prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiego z narzeczonych.
 6. Po wygłoszeniu zapowiedzi i odebraniu stosownego zaświadczenia z drugiej parafii należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Przy tej okazji podajemy też dane świadków: nazwisko, wiek, dokładny adres.
 7. W odpowiednim czasie narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi. Należy na początku powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić o podpis. Zaświadczenie o spowiedzi dołączamy do dokumentów w kancelarii parafialnej.
 8. Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy ślubnej, aby podpisać dokumenty kościelne i cywilne.
 9. W ciągu kolejnych pięciu dni parafia ślubu powiadamia USC o zawartym małżeństwie, które wtedy uzyskuje skutki cywilnoprawne. Wysyła także zawiadomienie o zawartym małżeństwie do parafii chrztu narzeczonych, aby dokonać adnotacji w aktach chrztu.

WAŻNE KWESTIE DOT. ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ

!!! W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialną organistką. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z panią organistką. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

!!! Jeśli narzeczeni chcą przystroić kościół we własnym zakresie lub wynająć jakąś firmę w celu wykonania dekoracji, powinni uzgodnić to z księdzem w kancelarii przy okazji załatwiania pozostałych formalności.

!!! Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Warto postarać się o fotografów posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Kurs przedmałżeński to cykl spotkań dla narzeczonych, które mają im pomóc w dobrym przygotowaniu się do życia małżeńskiego. Standardowo składa się on z dziesięciu katechez prowadzonych przez księdza lub/i osoby żyjące w małżeństwie. Dodatkowo należy odbyć trzy indywidualne spotkania w tzw. poradni rodzinnej.

Należy odpowiednio wcześnie zaplanować uczestnictwo w kursie, ponieważ obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się
13 września 2021
Spotkania odbywają się przez kolejne dziesięć poniedziałków o godz. 19:30 i trwają około godzinę. Więcej szczegółów dotyczących formy zapisów i organizacji spotkań podamy w terminie późniejszym.

Rozpoczęcie kolejnej edycji kursu jest planowane na
luty 2022

Jeśli narzeczonym nie pasują terminy w naszej parafii, mogą skorzystać z kursu organizowanego przez inną parafię lub instytucję Kościoła Katolickiego. Przykładowe propozycje:
parafialne kursy w naszej diecezji
kursy w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
kursy organizowane przez ruch Spotkania Małżeńskie
kursy organizowane przez wspólnotę Małżeńskie Drogi

Uwaga! Konferencja Episkopatu Polski przestrzega przed nieważnymi kursami przedmałżeńskimi organizowanymi online. Więcej informacji.