Wypełniona

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)

Grzech polega na tym, że coś w nas jest zamknięte na Boga. Jakiś czyn, jakaś decyzja, jakiś element życia dokonuje się bez zaufania, posłuszeństwa, oddania Bogu. Maryja jest – tak mówi o niej anioł – pełna łaski. Nic nie pozostało zamknięte i Bóg mógł wypełnić Ją całkowicie.

Jaką część (cząstkę?) swojego życia otworzysz dziś w końcu przed Bogiem? W jakiej przestaniesz się bać albo trzymać kurczowo swoich wyobrażeń? Zaufaj, dla Boga nie ma nic niemożliwego.