Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży

Duszniki Zdrój

26 VI – 6 VII 2017

  • charakter religijny
    odkrywanie Boga w modlitwie, pięknie przyrody i w grupie – wspólnocie; program wychowawczo-katechetyczny
  • aktywny wypoczynek i integracja
    bez telewizji, komputerów i innej elektroniki, akcent na budowanie relacji międzyludzkich, wspólną zabawę i twórczość
  • turystyka
    poznawanie kultury i historii oraz bogactwa przyrodniczego Kotliny Kłodzkiej i okolic

Cena: 950 zł (dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość dofinansowania).
Więcej informacji: 511 415 716.
Zapisy (z zaliczką w wysokości 100 zł) u ks. Rafała.