W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(Mt 28, 16-20)

Kiedy dostajesz medalik, różaniec albo pobożny obraz, przychodzisz do kościoła i prosisz księdza, żeby to poświęcił. Nie masz wtedy wątpliwości, że jest to przedmiot szczególny, który należy traktować z większym szacunkiem niż inne.

A czy wiesz, że ty sam też zostałeś poświęcony? I to nie przez zwykłą modlitwę czy pokropienie wodą, ale przez chrzest w imię Najświętszej Trójcy! Poświęcony krzyżyk czy obrazek ma tylko przypominać o Bogu, a ty sam jesteś świątynią Ojca i Syna, i Ducha Świętego (1Kor 3, 16-17).

Rozpoczynając każdy dzień znakiem krzyża, przypominaj sobie, że masz w tym dniu zachować godność chrześcijanina i nie profanować Boga, który jest w tobie.