Jesteś tu, choć skryłeś się

Jesteś tu, choć skryłeś się, heFis
W postaci chleba utaiłeś się.
Pragnę wierzyć, że jesteś tu,
Dopomóż wierze mojej, Jezu mój.