Jesteś Królem

Jesteś Królem (jesteś Królem), D
Jesteś Królem (jesteś Królem), Ah
Królem jest Bóg! GA

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.