Baruch haszszem

Baruch haszszem, hammaszijah, Jeszua. da da
Baruch haszszem Adonai.

Wysławiaj imię Mesjasza, Jezusa,
Wysławiaj imię Pana.


Powrót do listy piosenek