Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. aFGC
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest,
Shema Izrael! Shema Izrael!