Jedynie w Bogu

Ref. Jedynie w Bogu spokój znajduje dusza ma, dCFCF
W Nim zbawienie udziałem moim jest. dCFCd

1. Tylko On opoką i zbawieniem mym,
On moją twierdzą, skałą, nie zachwieję się.

2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo ma.
Moja nadzieja, nie ulęknę się.

3. Jemu zaufaj, On ucieczką twą,
Przed Nim serce dziś wylewaj swe.

4. W Bogu zbawienie, chwała, On opoką mą,
W Nim ucieczka, tam schronienia szukaj, duszo ma.