Jeden jest tylko Pan

1. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. dg CF (A7)
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie dC
I razem chwalmy Go. A7d

2. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu,
Bogu oddajmy cześć.