Jak Zacheusz

1. Jak Zacheusz i płaczący Piotr, aGC (E)
Magdalena i proszący Łotr.

Ref. Przychodzimy zawstydzeni, Ga
Chcemy także się odmienić da
I prosimy: przebacz nam. Ea

2. Tak jak tamten Marnotrawny Syn,
My też, Panie, mamy wiele win.

3. Jak te owce, co wciąż gubią się,
Chcemy prosić, byś odnalazł je.