Jak łania

Jak łania pragnie wody ze strumieni, CGaC
Moja dusza pragnie Cię. FGC (G)
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko Ty jesteś mocą mą, aFC
Twoja wola, wolą mą. FdE
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, CGaC
Zawszę chcę uwielbiać Cię. FGC