Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, idzie mój Pan, d
On teraz biegnie, by spotkać mnie. dg dAd

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. dgd CA7d
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.


Powrót do listy piosenek